Maral Müzik ve Dans Topluluğu kurulduğu günden bu yana amacı, tarihten gelen geleneksel folklorunu ve müziğini öğrenmek, öğretmek, sahnelemek, gelecek nesillere aktarmak ve her kültürden insanlara, topluluklara tanıtmak ve aktarmaktır.

Maral Müzik ve Dans Topluluğu bu çalışmalarını sahneleyebilmek için, Ermeni toplumundan gönüllü ve amatör çocukları ve gençleri bir araya getirip, yaş gruplarına göre yetiştirerek, uzun soluklu bir sosyal ortam hazırlamaktadır.